217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7,
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0938 300 906
Mail: hangnhapkhauucvn@gmail.com
Thời gian mở cửa: 08:30 – 20:00
Thứ 2 – Chủ nhật